Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

Informace k instalaci podlahového topení / chlazení

Snadná instalace

Instalace podlahového teplovodního vytápění (chlazení) nevyžaduje žádné zásadní komplikované úpravy, některé technické záležitosti je však nutné dodržet. Podrobnosti najdete v technickém pokynu.

Regulace

Podlahový systém jak v režimu topení, tak v režimu chlazení, má vysokou samoregulační schopnost. Celkový výkon bývá vyzařován na malém rozdílu teplot mezi povrchem podlahy a vzduchem v místnosti (obvykle do 6°C) a v případě změny teploty o 2°C, výkon systému poklesne o 30 %, aniž bychom cokoli udělali. Samozřejmě je možné osadit na jednotlivé smyčky termopohony řízené pokojovými termostaty (nejčastěji bezdrátovými), jejich uplatnění bývá ale nejčastěji v prostoru s krbem či s nebezpečným prosluněním, a dále v prostorech s vytápěním časově řízeným.

Schopnost samoregulace je velkým přínosem, přesto je možné, a leckdy i nutné, celý systém řídit. K tomu slouží sestava regulačních bezdrátových prvků: centrální přenosný ovladač, pokojové termostaty, přijímače v rozdělovačích a termopohony. Pomocí ovladače tak můžete na dálku přepínat teploty mezi režimem topení a chlazení, a to buď na jednotlivých termostatech, nebo na všech přístrojích najednou.

Technické podmínky - podlahové chlazení

Mollierova i-x diagramu pro vlhký vzduch je patrné, že temperované konstrukce, kam spadá i podlahové chlazení, se nedají využívat v místech s dlouhodobým překračováním relativní vlhkosti vzduchu 60%. Rovněž je nutné regulovat povrchovou teplotu trubky (PE-X) na mezních 16 °C. Pod touto hranicí totiž dochází ke kondenzaci vodních par a v delším časovém horizontu by mohlo dojít k poškození dřevěných krytin na podlahových plochách. Z tohoto důvodu není podlahové chlazení vhodné ani pro suchý systém uložený do dřevovláknitých desek, kde je značné riziko nevratného botnání tohoto materiálu.

Klimatizace prostoru chlazenými podlahami za předpokladu povrchové teploty krytiny 20°C (tedy nikoli ledové podlahy) je výkonově omezena na cca 40W/m² a podle praktických zkušeností nedokáže snížit teplotu vzduchu v interiéru o více jak 4°C. Díky posunu ve výsledné teplotě jsou ověřené pocity uživatelů více než komfortní a tento systém lze doporučit k širokému využití. 

Jednou z možných zdrojových variant je spojení podlahového topení/chlazení s tepelným čerpadlem Revel (vzduch-voda) konstruovaným pro dlouhodobou reverzaci chodu (LWRc-8kW s pětiletou plnou zárukou).

Firma REVEL je zároveň jediným tuzemským výrobcem plastového potrubí na bázi síťovaného polyethylenu (PE-X), tedy materiálu určeného pro přímé zalití do betonu.Výhody

Životnost a záruka

Ceny

Fotogalerie

Instalace a zkušenosti

Technické pokyny

Mohlo by vás zajímat:

Příklad řešení v půdorysu

Klimatizace nebo podlahové chlazení?

Jak ovlivňuje výsledek použitá krytina?

týká se nezateplených objektů s výpočtovou ztrátou > 50 W/m2

Radiátory nebo podlahové vytápění?