Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

Tepelné čerpadlo pro novostavbu

Máte před sebou rozhodování, jaké topný systém zvolit pro vaši novostavbu? Názory odborníků se až donedávna různily. Nyní se stále častěji začínají přiklánět k řešení, který my doporučujeme už radu let - tepelné čerpadlo vzduch-voda s podlahovým topením a chlazením. Naše řešení vychází z dlouholetých zkušeností a neustálých inovací.

Přinášíme vám přehledné informace, proč je lepší zvolit tepelné čerpadlo než plynový kotel a jaké jsou výhody podlahového systému oproti radiátorům.

Proč zvolit tepelné čerpadlo vzduch voda v novostavbě?

Nejdůležitější důvody pro tepelné čerpadlo v porovnání s plynovým kotlem:

Ohleduplnost k životnímu prostředí / energie z obnovitelných zdrojů: Tepelná čerpadla využívají ke svému chodu obnovitelné zdroje (vzduch, voda, země), zatímco spalování plynu produkuje emise skleníkových plynů.

Univerzálnost / víceúčelovost: Díky vhodně zvolenému tepelnému čerpadlu můžete topit, připravovat teplou vodu a dokonce chladit, čímž odpadá investice do samostatného chladícího systému.

Nižší provozní náklady / dlouhodobá investice: Tepelná čerpadla mají obvykle nižší provozní náklady a také vyšší energetickou účinnost než plynový systém. Je to investice do budoucnosti, s rostoucími cenami fosilních paliv a s narůstajícím důrazem na snižování emisí uhlíku se tepelná čerpadla stávají stále atraktivnější volbou.
Návratnost investice do tepelného čerpadla vzduch voda je cca 2 roky.

Možnost získání dotace na tepelné čerpadlo: Při využití dotace můžete snížit počáteční náklady a zkrátit tak dobu návratnosti investice.

Při rozhodování o nejvhodnějším zdroji je důležité zvážit i místní podmínky, dostupnost energií a další individuální požadavky (výkon, komfort apod.).


Nabídka tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRc-8kW

Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRc-8kW

Cena: 89 800 Kč

A++
Tepelné čerpadlo NORDLINE

Tepelné čerpadlo NORDLINE

Cena:  Kč

A++

Kam dále